EU PROJEKTY

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací

Název projektu: Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010358

Cíl projektu: Výstupem projektu bude funkční vzorek, užitný vzor, prototyp a software.
Představení projektu

Podstata projektu je zaměřena na výzkum a aplikovaný vývoj izolačního skla pro široké uplatnění v oblastech stavebnictví, chladírenské techniky, dopravní techniky a automotive v provedení vícekomorového uspořádání s využitím nových alternativních materiálů včetně ověření možností automatizované výroby.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


                                                              [BACK ON HOME PAGE]